Mga Tuntunin at Kundisyon

Huling na-update noong Hulyo 07, 2020

KASUNDUAN SA MGA TUNTUNIN

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay bumubuo ng isang legal na may-bisang kasunduan na ginawa sa pagitan mo, personal man o sa ngalan ng isang entity (“ikaw”) at A para sa Adley, tungkol sa iyong pag-access at paggamit sa website ng A para sa Adley gayundin ng anumang iba pang form ng media , media channel, mobile website o mobile application na nauugnay, naka-link, o kung hindi man ay konektado dito (sama-sama, ang "Site"). Sumasang-ayon ka na sa pamamagitan ng pag-access sa Site, nabasa mo, naunawaan, at sumang-ayon na sumailalim sa lahat ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. KUNG HINDI KA SUMANG-AYON SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, HAYAG KA NA BAWAL NA GAMITIN ANG SITE AT DAPAT MO AGAD NA IPATULOY ANG PAGGAMIT.

Ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon o mga dokumento na maaaring mai-post sa Site paminsan-minsan ay hayagang isinama dito sa pamamagitan ng sanggunian. Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na gumawa ng mga pagbabago o pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito anumang oras at para sa anumang dahilan. Aalertuhan ka namin tungkol sa anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-update sa petsa ng "Huling na-update" ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at isinusuko mo ang anumang karapatang makatanggap ng partikular na paunawa ng bawat naturang pagbabago. Responsibilidad mong regular na suriin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito upang manatiling may kaalaman sa mga update. Mapapailalim ka sa, at ituturing na nalaman at tinanggap, ang mga pagbabago sa anumang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit ng iyong patuloy na paggamit ng Site pagkatapos ng petsa na nai-post ang naturang binagong Mga Tuntunin ng Paggamit.

Ang impormasyong ibinigay sa Site ay hindi inilaan para sa pamamahagi sa o paggamit ng sinumang tao o entity sa anumang hurisdiksyon o bansa kung saan ang naturang pamamahagi o paggamit ay labag sa batas o regulasyon o kung saan isasailalim tayo sa anumang kinakailangan sa pagpaparehistro sa loob ng naturang hurisdiksyon o bansa. . Alinsunod dito, ang mga taong pipiliing i-access ang Site mula sa ibang mga lokasyon ay ginagawa ito sa kanilang sariling inisyatiba at tanging responsable para sa pagsunod sa mga lokal na batas, kung at hanggang saan ang mga lokal na batas ay naaangkop.

MGA KARAPATAN SA INTELEKTUWAL NA PAG-AARI

Maliban kung ipinahiwatig, ang Site ay ang aming pagmamay-ari na pag-aari at lahat ng source code, database, functionality, software, disenyo ng website, audio, video, teksto, litrato, at graphics sa Site (sama-sama, ang "Nilalaman") at ang mga trademark, serbisyo ang mga marka, at mga logo na nakapaloob dito (ang "Mga Marka") ay pagmamay-ari o kinokontrol namin o lisensyado sa amin, at pinoprotektahan ng mga batas sa copyright at trademark at iba't ibang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at hindi patas na mga batas sa kompetisyon ng Estados Unidos, mga internasyonal na batas sa copyright, at mga internasyonal na kombensiyon. Ang Nilalaman at ang Mga Marka ay ibinibigay sa Site na "AS IS" para sa iyong impormasyon at personal na paggamit lamang. Maliban kung hayagang ibinigay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, walang bahagi ng Site at walang Nilalaman o Marka ang maaaring kopyahin, kopyahin, pagsama-samahin, muling i-publish, i-upload, i-post, ipapakita sa publiko, i-encode, isinalin, ipadala, ipamahagi, ibenta, lisensyado, o kung hindi man ay pinagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin kahit ano pa man, nang wala ang aming malinaw na nakasulat na pahintulot.

Sa kondisyon na karapat-dapat kang gamitin ang Site, binibigyan ka ng limitadong lisensya upang ma-access at gamitin ang Site at mag-download o mag-print ng kopya ng anumang bahagi ng Nilalaman kung saan tama kang nakakuha ng access para lamang sa iyong personal, hindi pangkomersyal. gamitin. Inilalaan namin ang lahat ng karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob sa iyo sa at sa Site, sa Nilalaman at sa Mga Marka.

MGA REPRESENTASYON NG USER

Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (1) mayroon kang legal na kapasidad at sumasang-ayon kang sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (2) hindi ka menor de edad sa hurisdiksyon kung saan ka nakatira; (3) hindi mo maa-access ang Site sa pamamagitan ng awtomatiko o hindi pantao na paraan, sa pamamagitan man ng bot, script, o kung hindi man; (4) hindi mo gagamitin ang Site para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong layunin; at (5) ang iyong paggamit ng Site ay hindi lalabag sa anumang naaangkop na batas o regulasyon.

Kung nagbibigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan, o hindi kumpleto, may karapatan kaming suspindihin o wakasan ang iyong account at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Site (o anumang bahagi nito).

MGA BAWAL NA GAWAIN

Hindi mo maaaring i-access o gamitin ang Site para sa anumang layunin maliban sa kung saan ginawa naming magagamit ang Site. Ang Site ay hindi maaaring gamitin na may kaugnayan sa anumang mga komersyal na pagsusumikap maliban sa mga partikular na inendorso o inaprubahan sa amin.

Bilang isang gumagamit ng Site, sumasang-ayon ka na huwag:

MGA KONTRIBUSYON NA NABUO NG USER

Ang Site ay hindi nag-aalok ng mga user na magsumite o mag-post ng nilalaman. Maaari ka naming bigyan ng pagkakataon na lumikha, magsumite, mag-post, magpakita, magpadala, magsagawa, mag-publish, mamahagi, o mag-broadcast ng nilalaman at mga materyales sa amin o sa Site, kabilang ngunit hindi limitado sa teksto, mga sulatin, video, audio, mga litrato , graphics, komento, mungkahi, o personal na impormasyon o iba pang materyal (sama-sama, "Mga Kontribusyon"). Ang mga kontribusyon ay maaaring makita ng ibang mga gumagamit ng Site at sa pamamagitan ng mga third-party na website. Dahil dito, ang anumang Mga Kontribusyon na iyong ipinadala ay maaaring tratuhin alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Site. Kapag gumawa o gumawa ka ng anumang Mga Kontribusyon, sa gayon ay kinakatawan at ginagarantiyahan mo na:

  Ang paggawa, pamamahagi, paghahatid, pampublikong pagpapakita, o pagganap, at ang pag-access, pag-download, o pagkopya ng iyong Mga Kontribusyon ay hindi at hindi lalabag sa mga karapatan sa pagmamay-ari, kabilang ngunit hindi limitado sa copyright, patent, trademark, trade secret, o moral na karapatan ng anumang ikatlong partido.
  2. Ikaw ang lumikha at may-ari ng o may mga kinakailangang lisensya, karapatan, pahintulot, paglabas, at pahintulot na gamitin at pahintulutan kami, ang Site, at iba pang mga user ng Site na gamitin ang iyong Mga Kontribusyon sa anumang paraan na pinag-iisipan ng Site at ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.
  3. Mayroon kang nakasulat na pahintulot, pagpapalaya, at/o pahintulot ng bawat isa at bawat makikilalang indibidwal na tao sa iyong Mga Kontribusyon na gamitin ang pangalan o pagkakahawig ng bawat isa at bawat ganoong makikilalang indibidwal na tao upang paganahin ang pagsasama at paggamit ng iyong mga Kontribusyon sa anumang paraan na pinag-isipan ng Site at ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.
  4. Ang iyong mga kontribusyon ay hindi mali, hindi tumpak, o mapanlinlang.
  5. Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi hindi hinihingi o hindi awtorisadong pag-advertise, mga materyal na pang-promosyon, mga pyramid scheme, chain letter, spam, mass mailing, o iba pang paraan ng pangangalap.
  6. Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi malaswa, mahalay, mahalay, marumi, marahas, mapanliligalig, mapanirang-puri, mapanirang-puri, o kung hindi man ay hindi kanais-nais (ayon sa aming itinakda).
  7. Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi nanunuya, nangungutya, naninira, nananakot, o nang-aabuso sa sinuman.
  8. Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi nagsusulong ng marahas na pagbagsak ng anumang pamahalaan o nag-uudyok, naghihikayat, o nagbabanta ng pisikal na pananakit laban sa iba.
  9. Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas, regulasyon, o tuntunin.
  10. Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa mga karapatan sa pagkapribado o publisidad ng anumang ikatlong partido.
  11. Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi naglalaman ng anumang materyal na humihingi ng personal na impormasyon mula sa sinumang wala pang 18 taong gulang o nananamantala sa mga taong wala pang 18 taong gulang sa isang sekswal o marahas na paraan.
  12. Ang iyong mga Kontribusyon ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na batas tungkol sa child pornography, o kung hindi man ay nilayon na protektahan ang kalusugan o kapakanan ng mga menor de edad;
  13. Hindi kasama sa iyong Mga Kontribusyon ang anumang nakakasakit na komento na konektado sa lahi, bansang pinagmulan, kasarian, kagustuhang sekswal, o pisikal na kapansanan.
  14. Ang iyong Mga Kontribusyon ay hindi lumalabag, o nagli-link sa materyal na lumalabag, sa anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, o anumang naaangkop na batas o regulasyon.

Ang anumang paggamit ng Site na lumalabag sa nabanggit ay lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at maaaring magresulta sa, bukod sa iba pang mga bagay, pagwawakas o pagsususpinde ng iyong mga karapatang gamitin ang Site.

LISENSYA NG KONTRIBUSYON

Ikaw at ang Site ay sumasang-ayon na maaari naming i-access, iimbak, iproseso, at gamitin ang anumang impormasyon at personal na data na iyong ibinibigay kasunod ng mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy at ang iyong mga pagpipilian (kabilang ang mga setting).

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga mungkahi o iba pang feedback tungkol sa Site, sumasang-ayon ka na maaari naming gamitin at ibahagi ang naturang feedback para sa anumang layunin nang walang kabayaran sa iyo.

Hindi namin iginigiit ang anumang pagmamay-ari sa iyong Mga Kontribusyon. Pananatilihin mo ang buong pagmamay-ari ng lahat ng iyong Mga Kontribusyon at anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang mga karapatang pagmamay-ari na nauugnay sa iyong Mga Kontribusyon. Hindi kami mananagot para sa anumang mga pahayag o representasyon sa iyong Mga Kontribusyon na ibinigay mo sa anumang lugar sa Site. Ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga Kontribusyon sa Site at hayagang sumasang-ayon ka na pawalang-sala kami sa anuman at lahat ng responsibilidad at pigilin ang anumang legal na aksyon laban sa amin patungkol sa iyong mga Kontribusyon.

MGA SUBMISSIONS

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang anumang mga tanong, komento, mungkahi, ideya, puna, o iba pang impormasyon tungkol sa Site (“Mga Pagsusumite”) na ibinigay mo sa amin ay hindi kumpidensyal at magiging tanging pag-aari namin. Kami ay nagmamay-ari ng mga eksklusibong karapatan, kabilang ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, at magkakaroon ng karapatan sa hindi pinaghihigpitang paggamit at pagpapakalat ng mga Pagsusumite na ito para sa anumang layuning ayon sa batas, komersyal o kung hindi man, nang walang pagkilala o kabayaran sa iyo. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang lahat ng mga karapatang moral sa anumang naturang mga Pagsusumite, at sa pamamagitan nito ay ginagarantiyahan mo na ang anumang naturang mga Pagsusumite ay orihinal sa iyo o na mayroon kang karapatang magsumite ng mga naturang Pagsusumite. Sumasang-ayon ka na walang dapat gawin laban sa amin para sa anumang pinaghihinalaang o aktwal na paglabag o maling paggamit ng anumang pagmamay-ari na karapatan sa iyong mga Pagsusumite.

PAMAMAHALA NG SITE

Inilalaan namin ang karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na: (1) subaybayan ang Site para sa mga paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (2) magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon laban sa sinumang, sa aming sariling paghuhusga, lumalabag sa batas o sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, kasama nang walang limitasyon, ang pag-uulat ng naturang user sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas; (3) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, tanggihan, paghigpitan ang pag-access sa, limitahan ang pagkakaroon ng, o huwag paganahin (sa lawak na magagawa sa teknolohiya) alinman sa iyong mga Kontribusyon o anumang bahagi nito; (4) sa aming sariling paghuhusga at walang limitasyon, abiso, o pananagutan, na alisin mula sa Site o kung hindi man ay huwag paganahin ang lahat ng mga file at nilalaman na sobra-sobra sa laki o sa anumang paraan ay pabigat sa aming mga system; at (5) kung hindi man ay pamahalaan ang Site sa paraang idinisenyo upang protektahan ang aming mga karapatan at ari-arian at upang mapadali ang wastong paggana ng Site.

TERMINO AT PAGTATAPOS

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay mananatiling ganap at may bisa habang ginagamit mo ang Site. WALANG LIMITAHAN ANG ANUMANG IBA PANG PROVISYON NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO, INIRESERBA NAMIN ANG KARAPATAN NA, SA ATING SARILING PAGPAPAHAYAG AT WALANG PAUNAWA O PANANAGUTAN, TANGGILAN ANG ACCESS SA AT PAGGAMIT NG SITE (KASAMA ANG PAG-BLOCK NG ILANG IP ADDRESS), SA ANUMANG TAO PARA SA ANUMANG TAO. SA WALANG DAHILAN, KASAMA ANG WALANG LIMITASYON SA PAGLABAG SA ANUMANG REPRESENTASYON, WARRANTY, O TIPAN NA NILALAMAN SA MGA TUNTUNIN NA ITO NG PAGGAMIT O NG ANUMANG NAAANGKOP NA BATAS O REGULASYON. MAAARI NAMIN NA WAKAS ANG IYONG PAGGAMIT O PAGLAHOK SA SITE O I-delete ang ANUMANG NILALAMAN O IMPORMASYON NA IPINO-POST MO ANUMANG ORAS, NG WALANG BABALA, SA ATING SARILING PAGPAPAHALAGA.

Kung wawakasan o suspindihin namin ang iyong account sa anumang kadahilanan, pinagbabawalan ka sa pagrehistro at paglikha ng bagong account sa ilalim ng iyong pangalan, peke o hiniram na pangalan, o pangalan ng anumang third party, kahit na ikaw ay kumikilos sa ngalan ng pangatlo. party. Bilang karagdagan sa pagwawakas o pagsususpinde sa iyong account, inilalaan namin ang karapatang magsagawa ng naaangkop na legal na aksyon, kasama nang walang limitasyon ang paghabol sa sibil, kriminal, at injunctive na pagbawi.

MGA PAGBABAGO AT PAG-ALAM

Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, o alisin ang mga nilalaman ng Site anumang oras o para sa anumang dahilan sa aming sariling pagpapasya nang walang abiso. Gayunpaman, wala kaming obligasyon na i-update ang anumang impormasyon sa aming Site. Inilalaan din namin ang karapatang baguhin o ihinto ang lahat o bahagi ng Site nang walang abiso anumang oras. Hindi kami mananagot sa iyo o sa anumang third party para sa anumang pagbabago, pagbabago ng presyo, pagsususpinde, o paghinto ng Site.  

Hindi namin magagarantiya na magiging available ang Site sa lahat ng oras. Maaari kaming makaranas ng hardware, software, o iba pang mga problema o kailangan naming magsagawa ng pagpapanatili na may kaugnayan sa Site, na nagreresulta sa mga pagkaantala, pagkaantala, o mga error. Inilalaan namin ang karapatang baguhin, baguhin, i-update, suspindihin, ihinto, o kung hindi man ay baguhin ang Site anumang oras o para sa anumang dahilan nang walang abiso sa iyo. Sumasang-ayon ka na wala kaming anumang pananagutan para sa anumang pagkawala, pinsala, o abala na dulot ng iyong kawalan ng kakayahan na ma-access o gamitin ang Site sa panahon ng anumang downtime o paghinto ng Site. Wala sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang ituturing na obligado sa amin na panatilihin at suportahan ang Site o magbigay ng anumang mga pagwawasto, update, o release na may kaugnayan dito.

NAMAMAHALANG BATAS

Ang Mga Tuntunin na ito ay pamamahalaan at tinukoy ng pagsunod sa mga batas ng United States of America at ikaw mismo ay hindi na mababawi na pumayag na ang mga korte ng United States ay magkakaroon ng eksklusibong hurisdiksyon upang malutas ang anumang hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw kaugnay ng mga tuntuning ito.

RESOLUSYON SA HINDI PAGKAKAUNAWAAN

Nagbubuklod na Arbitrasyon

Anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa kontratang ito, kabilang ang anumang tanong tungkol sa pagkakaroon, bisa o pagwawakas nito, ay dapat i-refer sa at sa wakas ay lutasin ng International Commercial Arbitration Court sa ilalim ng European Arbitration Chamber (Belgium, Brussels, Avenue Louise, 146 ) ayon sa Mga Panuntunan ng ICAC na ito, na, bilang resulta ng pagtukoy dito, ay itinuturing na bahagi ng sugnay na ito. Ang bilang ng mga arbitrator ay dapat mas mababa sa sampu. Ang upuan, o legal na lugar, ng arbitrasyon ay nasa Salt Lake City, Utah Ang wika ng mga paglilitis ay dapat sa Ingles. Ang namamahala na batas ng kontrata ay dapat na pangunahing batas ng Estados Unidos.

Mga paghihigpit

Ang mga Partido ay sumasang-ayon na ang anumang arbitrasyon ay dapat na limitado sa Hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Partido nang paisa-isa. Sa buong saklaw na pinahihintulutan ng batas, (a) walang arbitrasyon ang dapat isama sa anumang iba pang paglilitis; (b) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Di-pagkakasundo na ma-arbitrate sa isang class-action na batayan o upang gamitin ang mga pamamaraan ng class action; at (c) walang karapatan o awtoridad para sa anumang Hindi pagkakaunawaan na dalhin sa isang diumano'y kapasidad na kinatawan sa ngalan ng pangkalahatang publiko o sinumang iba pang tao.

Mga Pagbubukod sa Arbitrasyon

Sumasang-ayon ang Mga Partido na ang mga sumusunod na Hindi pagkakaunawaan ay hindi napapailalim sa mga probisyon sa itaas tungkol sa may-bisang arbitrasyon: (a) anumang mga Pagtatalo na naglalayong ipatupad o protektahan, o patungkol sa bisa ng, alinman sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng isang Partido; (b) anumang Di-pagkakasundo na nauugnay sa, o nagmumula sa, mga paratang ng pagnanakaw, pandarambong, panghihimasok sa privacy, o hindi awtorisadong paggamit; at (c) anumang paghahabol para sa injunctive relief. Kung ang probisyong ito ay napatunayang labag sa batas o hindi maipapatupad, hindi pipiliin ng alinmang Partido na arbitrasyon ang anumang Hindi pagkakaunawaan na nasa loob ng bahaging iyon ng probisyong ito na napatunayang ilegal o hindi maipapatupad at ang naturang Di-pagkakasundo ay dapat pagpasiyahan ng isang hukuman na may karampatang hurisdiksyon sa loob ng mga hukuman na nakalista para sa hurisdiksyon sa itaas, at ang mga Partido ay sumasang-ayon na magsumite sa personal na hurisdiksyon ng hukuman na iyon.

MGA PAGWAWASTO

Maaaring may impormasyon sa Site na naglalaman ng mga typographical error, kamalian, o pagtanggal, kabilang ang mga paglalarawan, pagpepresyo, availability, at iba't ibang impormasyon. Inilalaan namin ang karapatang itama ang anumang mga pagkakamali, kamalian, o pagkukulang at baguhin o i-update ang impormasyon sa Site anumang oras, nang walang paunang abiso.

DISCLAIMER

ANG SITE AY IBINIGAY SA AS-IS AT AS-AVAILABLE BASE. SUMASANG-AYON KA NA ANG IYONG PAGGAMIT NG SITE AT ANG AMING MGA SERBISYO AY AY IYONG SARONG PANGANIB. HANGGANG SA KABUUSAN NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, TINATAWAN NAMIN ANG LAHAT NG WARRANTY, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KAUGNAY SA SITE AT SA IYONG PAGGAMIT NITO, KASAMA, WALANG LIMITASYON, ANG IPINAHIWATIT NA WARRANTY NG KAKAYANDAAN, KAANGKUPAN, AT PANAHON PARA SA A. WALA KAMING GUMAGAWA NG MGA WARRANTY O REPRESENTASYON TUNGKOL SA TUMPAK O KUMPLETO NG NILALAMAN NG SITE O NILALAMAN NG ANUMANG WEBSITE NA NAKA-LINK SA SITE AT WALA KAMING PANANAGUTAN O RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG (1) MGA PAGKAKAMALI, PAGKAKAMALI, AT PAGKAKAMALI, 2) PERSONAL NA PINSALA O PINSALA SA ARI-ARIAN, NG ANUMANG KALIKASAN ANO MAN, RESULTA MULA SA IYONG PAG-ACCESS SA AT PAGGAMIT NG SITE, (3) ANUMANG HINDI AUTHORIZED ACCESS SA O PAGGAMIT NG ATING LIGTAS NA MGA SERVER AT/O ANUMANG AT LAHAT NG PERSONAL NA IMPORMASYON AT/O PAMPALAKAS NG IMPORMASYON NA-IMBOK DITO, (4) ANUMANG PAG-ALAM O PAGTITIGIL NG PAGLILIPAT SA O MULA SA SITE, (5) ANUMANG MGA BUGS, VIRUS, TROJAN HORSES, O MGA KATULAD NA MAAARING ILIPAT SA O SA PAMAMAGITAN NG SITE NG ANUMANG THIRD PARTY, AT/OR 6) ANUMANG MGA PAGKAKAMALI O PAGKAKAMALI SA ANUMANG NILALAMAN AT MGA MATERYAL O PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PAGSASAMA NG ANUMANG URI NA NAMULA BILANG RESULTA NG PAGGAMIT NG ANUMANG NILALAMAN NA NA-POST, IPINASA, O IBA AY GINAWA SA PAMAMAGITAN NG SITE. HINDI KAMI NAGGAGARANTI, NAG-ENDORSE, NAGGARANTI, O NAG-AAGAY NG RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG PRODUKTO O SERBISYO NA NA-ADVERTISE O INAALOK NG THIRD PARTY SA PAMAMAGITAN NG SITE, ANUMANG HYPERLINKED WEBSITE, O ANUMANG WEBSITE O ANUMANG WEBSITE O WALA NG MOBILE APPLICATION MAGING PARTY SA O SA ANUMANG PARAAN MAGING RESPONSIBILIDAD PARA SA PAGMAMAMAYA NG ANUMANG TRANSAKSIYON SA PAGITAN MO AT ANUMANG MGA THIRD-PARTY NA PROVIDER NG MGA PRODUKTO O SERBISYO. TULAD NG PAGBILI NG ISANG PRODUKTO O SERBISYO SA PAMAMAGITAN NG ANUMANG MEDIUM O SA ANUMANG KAPALIGIRAN, DAPAT MONG GAMITIN ANG IYONG PINAKAMAHUSAY NA PAGHUHUKOM AT MAG-INGAT KUNG SAAN ANGKOP.

MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN

KAHIT KAHIT HINDI KAMI O ANG ATING MGA DIREKTOR, EMPLEYADO, O AHENTE AY MANANAGOT SA IYO O ANUMANG THIRD PARTY PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, HINUNGDAN, HALIMBAWA, INCIDENTAL, ESPESYAL, O PUNITIVE DAMAGES, KASAMA, NAWAWALAN NG PAGBABALIK. O IBA PANG MGA PINSALA MULA SA IYONG PAGGAMIT NG SITE, KAHIT NAMIN AY NABIBISAHAN NA ANG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA. SA KAHIT ANUMANG BAGAY NA KASALITAN NA NILALAMAN DITO, ANG AMING PANANAGUTAN SA IYO PARA SA ANUMANG DAHILAN AT KAHIT ANONG ANYO NG PAGKILOS, AY SA LAHAT NG ORAS AY LIMITADO SA MABABANG HALAGA NG BAYARAN, KUNG MERON, MO SA AMIN O A PARA SA ADLEY. , ANG ILANG MGA BATAS NG ESTADO AT INTERNATIONAL NA BATAS NG AMIN AY HINDI PAHIHINTAYIN ANG MGA LIMITASYON SA IPINAHIWATIG NA WARRANTY O ANG PAGBUBUKOD O PAGLIMITAS NG ILANG MGA PINSALA. KUNG ANG MGA BATAS NA ITO AY APAT SA IYO, ILAN O LAHAT NG NASA ITAAS NA MGA DISCLAIMER O LIMITASYON AY MAAARING HINDI MAG-AAP SA IYO, AT MAAARING MAY KARAGDAGANG KARAPATAN KA.

INDEMNIFICATION

Sumasang-ayon ka na ipagtanggol, bayaran, at pawalang-sala, kabilang ang aming mga subsidiary, kaakibat, at lahat ng aming kaukulang opisyal, ahente, kasosyo, at empleyado, mula sa at laban sa anumang pagkawala, pinsala, pananagutan, paghahabol, o kahilingan, kabilang ang mga makatwirang abogado ' mga bayarin at gastos, na ginawa ng anumang ikatlong partido dahil sa o nagmumula sa: (1) paggamit ng Site; (2) paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (3) anumang paglabag sa iyong mga representasyon at warranty na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; (4) ang iyong paglabag sa mga karapatan ng isang ikatlong partido, kabilang ngunit hindi limitado sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian; o (5) anumang tahasang mapaminsalang pagkilos patungo sa sinumang iba pang gumagamit ng Site kung kanino ka nakakonekta sa pamamagitan ng Site. Sa kabila ng nabanggit, inilalaan namin ang karapatan, sa iyong gastos, na ipagpalagay ang eksklusibong pagtatanggol at kontrol sa anumang bagay kung saan kinakailangan mong bayaran kami ng danyos, at sumasang-ayon kang makipagtulungan, sa iyong gastos, sa aming pagtatanggol sa mga naturang paghahabol. Gagamit kami ng mga makatwirang pagsisikap upang ipaalam sa iyo ang anumang naturang paghahabol, aksyon, o pagpapatuloy na napapailalim sa pagbabayad-danyos na ito kapag nalaman ito.

DATA NG USER

Papanatilihin namin ang ilang data na ipinadala mo sa Site para sa layunin ng pamamahala sa pagganap ng Site, pati na rin ang data na nauugnay sa iyong paggamit sa Site. Bagama't nagsasagawa kami ng regular na regular na pag-backup ng data, ikaw ang tanging responsable para sa lahat ng data na iyong ipinadala o nauugnay sa anumang aktibidad na iyong isinagawa gamit ang Site. Sumasang-ayon ka na wala kaming pananagutan sa iyo para sa anumang pagkawala o katiwalian ng anumang naturang data, at sa pamamagitan nito ay isinusuko mo ang anumang karapatan ng pagkilos laban sa amin na nagmumula sa anumang naturang pagkawala o katiwalian ng naturang data.

MGA ELECTRONIC NA KOMUNIKASYON, MGA TRANSAKSIYON, AT MGA LAGDA

Ang pagbisita sa Site, pagpapadala sa amin ng mga email, at pagkumpleto ng mga online na form ay bumubuo ng mga elektronikong komunikasyon. Pumayag kang tumanggap ng mga elektronikong komunikasyon, at sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga kasunduan, abiso, pagsisiwalat, at iba pang komunikasyon na ibinibigay namin sa iyo sa elektronikong paraan, sa pamamagitan ng email at sa Site, ay nakakatugon sa anumang legal na kinakailangan na ang naturang komunikasyon ay nakasulat. SUMANG-AYON KA SA PAGGAMIT NG MGA ELECTRONIC SIGNATURE, CONTRACTS, ORDERS, AT IBA PANG RECORD, AT SA ELECTRONIC NA PAGHAHATID NG MGA NOTICE, PATAKARAN, AT RECORD NG MGA TRANSAKSIYON NA PINIMULAN O KUMPLETO NAMIN O SA PAMAMAGITAN NG SITE. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang anumang mga karapatan o kinakailangan sa ilalim ng anumang mga batas, regulasyon, panuntunan, ordinansa, o iba pang batas sa anumang hurisdiksyon na nangangailangan ng orihinal na lagda o paghahatid o pagpapanatili ng mga di-electronic na rekord, o sa mga pagbabayad o pagbibigay ng mga kredito sa anumang paraan ng iba. kaysa sa elektronikong paraan.

IBA

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at anumang mga patakaran o mga patakaran sa pagpapatakbo na nai-post namin sa Site o bilang paggalang sa Site ay bumubuo sa buong kasunduan at pagkakaunawaan sa pagitan mo at namin. Ang aming kabiguan na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi dapat gumana bilang isang pagwawaksi ng naturang karapatan o probisyon. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay gumagana hanggang sa ganap na pinahihintulutan ng batas. Maaari naming italaga ang anuman o lahat ng aming mga karapatan at obligasyon sa iba anumang oras. Hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang pagkawala, pinsala, pagkaantala, o pagkabigo na kumilos na dulot ng anumang dahilan na lampas sa aming makatwirang kontrol. Kung ang anumang probisyon o bahagi ng isang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay natukoy na labag sa batas, walang bisa, o hindi maipapatupad, ang probisyon na iyon o bahagi ng probisyon ay ituturing na maaaring ihiwalay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at hindi makakaapekto sa bisa at kakayahang maipatupad ng anumang natitirang mga probisyon. Walang joint venture, partnership, trabaho o relasyon sa ahensya na nilikha sa pagitan mo at sa amin bilang resulta ng Mga Tuntunin ng Paggamit o paggamit ng Site na ito. Sumasang-ayon ka na ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay hindi ituturing laban sa amin sa pamamagitan ng pagbalangkas sa kanila. Sa pamamagitan nito, isinusuko mo ang anuman at lahat ng mga depensa na maaaring mayroon ka batay sa elektronikong anyo ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at ang kakulangan ng pagpirma ng mga partido dito upang isagawa ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Upang malutas ang isang reklamo tungkol sa Site o upang makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit ng Site, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa:

TELEPONO: 907-306-9306

A para kay Adley © 2022